info@psaftab.com

051 - 37037

آموزش تکمیلی شنا و اصلاح تکنیک


ویژه بانوان

1.800.000 ریال

10 جلسه 90 دقیقه ایتاریخ شروع کلاس : 97/10/09

روزهای برگزاری :

روزهای فرد

زمان برگزاری : 18:30 الی 20:00ثبت نام

آموزش تکمیلی شنا و اصلاح تکنیک


ویژه بانوان

1.800.000 ریال

10 جلسه 90 دقیقه ایتاریخ شروع کلاس : 97/10/13

روزهای برگزاری :

روزهای فرد

زمان برگزاری : 08:00 الی 09:30ثبت نام

To Top ↑
برای ورود به سیستم خرید بلیط اینترنتی پارک ساحلی آفتاب کلیک فرمایید.     سیستم خرید اینترنتی