info@psaftab.com

051 - 37037

ساعت كاری VIP صبحگاهی (ورزش صبحگاهی)

ساعت کاری مجموعه VIP صبحگاهی همه روزه از ساعت 6:00 الی 9:00 می باشد


در پایان هر ماه کارت ها باطل می گردد.پذیرش فقط با دریافت عضویت امکان پذیر می باشد


شرایط و تعرفه عضويت ورزش صبحگاهی  
 همراه داشتن کارت ملی


 هر روز به مدت یک ماه
 2.500.0000 ریال 
 
 
روزهای فرد یا زوج یک ماه
1.750.000 ریال 

To Top ↑
برای ورود به سیستم خرید بلیط اینترنتی پارک ساحلی آفتاب کلیک فرمایید.     سیستم خرید اینترنتی