• خردسالان
    150.000 ریال

    با تخفیف ویژه خرید اینترنتی

    150.000 ریال
- بدون محدودیت زمانی

-ساعت کاری از9 صبح تا 11 شب

- خردسالان پسر با قد کمتر از 120
خرید بلیط

بزرگسالان نیمه وقت (ازساعت16 به بعد)
250.000 ریال

با تخفیف ویژه خرید اینترنتی

225.000
ریال

- بدون محدودیت زمانی می باشد

- ساعت کاری از 9 صبح تا 11 شب

ساعت پذیرش این بلیط از 16 به بعد می باشد.

- جهت بزرگسالان

بزرگسالان تمام وقت
350.000 ریال

با تخفیف ویژه خرید اینترنتی

315.000
ریال

- بدون محدودیت زمانی می باشد

- ساعت کاری از 9 صبح تا 11 شب

- جهت بزرگسالان

To Top ↑
برای ورود به سیستم خرید بلیط اینترنتی پارک ساحلی آفتاب کلیک فرمایید.     سیستم خرید اینترنتی