info@psaftab.com

051 - 37037

آموزش تکمیلی شنا و اصلاح تکنیک

ویژه بانوان


2.000.000 ریال


15 جلسه 90 دقیقه ای


تاریخ شروع کلاس : 96/01/21

روزهای برگزاری : روزهای فرد

زمان برگزاری : 8 الی 9:30


مربی : خانم زارع

ثبت نام

آموزش تکمیلی شنا و اصلاح تکنیک


ویژه بانوان 

2.000.000 ریال

 

 15 جلسه 90 دقیقه ای

 

 تاریخ شروع کلاس : 97/01/19

 روزهای برگزاری :

روزهای فرد

 زمان برگزاری : 7:30 الی 9:00 


مربی : خانم الداغی

ثبت نام

آموزش تکمیلی شنا و اصلاح تکنیک


ویژه بانوان

1.500.000 ریال

10 جلسه 90 دقیقه ایتاریخ شروع کلاس : 97/01/22

روزهای برگزاری :

روزهای یک شنبه و چهارشنبه

زمان برگزاری : 18:00 الی 19:30


مربی : خانم زارع

ثبت نام

To Top ↑
برای ورود به سیستم خرید بلیط اینترنتی پارک ساحلی آفتاب کلیک فرمایید.     سیستم خرید اینترنتی