آموزش عمومی
ویژه بانوان

1.400.000 ریال

12 جلسه 90 دقیقه ای

تعداد نفرات 15 الی 20 نفر

تاریخ شروع کلاس : 96/08/16

روزهای برگزاری : روزهای یک شنبه و سه شنبه

زمان برگزاری :

9:30 الی 11


تاریخ خاتمه : 96/08/17

ثبت نام

To Top ↑
برای ورود به سیستم خرید بلیط اینترنتی پارک ساحلی آفتاب کلیک فرمایید.     سیستم خرید اینترنتی