آموزش عمومی
ویژه بانوان

1.300.000 ریال

12 جلسه 90 دقیقه ای

تعداد نفرات 15 الی 20 نفر

تاریخ شروع کلاس : 96/06/04

روزهای برگزاری : روزهای زوج

زمان برگزاری : 9 الی 11
و
11 الی 13


تاریخ خاتمه : 96/06/29

ثبت نام

کلاس آکادمی شنا
ویژه بانوان

3.500.000 ریال

30 جلسه 90 دقیقه ایتاریخ شروع کلاس : 96/06/04

روزهای برگزاری : روزهای زوج

زمان برگزاری : 9 الی 10:30 صبح


تاریخ خاتمه : 96/08/07

ثبت نام

آموزش عمومی

ویژه آقایان


1.300.000 ریال


 12 جلسه 90 دقیقه ای

تعداد نفرات 15 الی 20 نفر 

 تاریخ شروع کلاس : 96/06/05

 روزهای برگزاری : روزهای فرد

 زمان برگزاری : 9 الی 11  
  و 

 
11 الی 13


 تاریخ خاتمه : 96/06/30

ثبت نام

To Top ↑
برای ورود به سیستم خرید بلیط اینترنتی پارک ساحلی آفتاب کلیک فرمایید.     سیستم خرید اینترنتی