آماده سازی نجات غریق
ویژه بانوان

1.500.000 ریال

 10 جلسه 90 دقیقه ای

 شروع کلاس از 96/06/29 

 مربی خانم شعاعی

 زمان کلاس : 8 الی 9:30

 زمان برگزاری کلاس : روزهای زوج

ثبت نام

آماده سازی نجات غریق

3.000.000 ریال

30 جلسه 90 دقیقه ای

شروع کلاس از 96/04/10

تاریخ پایان کلاس 96/05/12

زمان کلاس : 7 الی 8:30

زمان برگزاری کلاس : روزهای زوج

ثبت نام

To Top ↑
برای ورود به سیستم خرید بلیط اینترنتی پارک ساحلی آفتاب کلیک فرمایید.     سیستم خرید اینترنتی